Jak uzyskać dofinansowanie na sprzęt medyczny z NFZ, PCPR i MOPS?

 

NFZ refunduje część kosztów środków pomocniczych np. poduszki przeciwodleżynowe. Dokładnie określana jest wysokość refundacji z NFZ.

Limit NFZ 500zł, refundacja NFZ 70%, czyli 350zł. (kod NFZ: P.116)

Chcąc uzyskać refundację na poduszkę przeciwodleżynową trzeba udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz wystawi wniosek-zlecenie na zakup sprzętu. Ważność wniosku jest bezterminowa. Zlecenie wystawione przez lekarza należy potwierdzić w wojewódzkim oddziale NFZ (można to zrobić drogą pocztową). Informacja o przyznanej refundacji i jej wysokości jest umieszczona na odwrocie wniosku. Gdy wysokość refundacji przyznanej z NFZ nie wystarcza na pokrycie kosztów pełnego zakupu poduszki, możemy ubiegać się jeszcze o dofinansowanie ze środków MOPS/PCPR.

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE I MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W przypadku, gdy nie masz wystarczającej kwoty aby pokryć udział własny lub cena zakupu jest większa niż limit wyznaczony przez NFZ, wyżej wymienione instytucje będą w stanie dofinansować nawet do 150% limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny bądź środek pomocniczy oraz 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy).
np. poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna:

NFZ 350zł +(500zł+150)x150% PCPR = NFZ 350zł + PCPR 975zł = 1325zł *

*1325zł – maksymalna kwota jaką można uzyskać z refundacji/dofinansowania.